Nhà máy Hải Sản Nha Trang

Nhà máy Hải Sản Nha Trang
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK HẢI SẢN NHA TRANG Phân xưởng 1 : Khu nhập hàng nguyên liệu Phòng sơ chế hải sản / công đoạn rửa sạch và vô trùng thiết bị chế biến Phòng chế biến  / với trên 50 công nhân chế biến và phi lê các loại hải sản Kho cấp đông hải sản / trử lượng cấp đông 5000 kg.